ผศ.ดร.เชาวลิต หามนตรี

 

ผศ.ดร.เชาวลิต หามนตรี

Asst.Dr. Chaowalit Hamontree

 

Education

· Ph.D. (Logistics and Supply chain)

 University of Portsmouth, UK

· MSc (Logistics and Optimisation)

 University of Portsmouth, UK

· วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ

· วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 

Research Interest

· Logistics and Supply Chain Management

· Distribution, Transportation and Vehicle Routing Problem
· Inventory Management and Supply Chain Coordination

 

Contact

โทรศัพท์: 02-329-8339 ต่อ 210

E-mail: chaowalit.ha@kmitl.ac.th, khchaowa@kmitl.ac.th, chouwalit@gmail.com

 

Publications

[1] Hamontree, C., Ouelhadj, D. and Beullens, P. (2013). “Coordination single buyer-supplier with vendor managed inventory from the net present value perspective”, Journal of Applied Operational Research, 5, (2), pp. 56-69.

 

Conferences

[2] Hamontree, C. (2016). Vendor Managed Inventory Model for Single-Supplier Multi-Buyers Supply Chains”, International Conference on Science, Engineering & Environment (SEE), November 21-23, Osaka, Japan, pp. 526-531.

 

[3] Hamontree, C. (2016). “A Hybrid Genetic Algorithm for Solving Capacitated Vehicle Routing Problem”, Proceeding of International Conference On Engineering and Technology, October 13-14, Toyama, Japan, pp. 36-38.Yodnil, K., Pimsakul, S., Hamontree, C. (2015). “Spare Parts Management with Simulation Technique A Case study: Transportation Service Company”. The 5th International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC), September 23-25, Ayutthaya, Thailand, pp.  259–262.

 

[4] Hamontree, C. (2015). “Performance Analysis of Dispatching Rules for Job Shop Manufacturing System with Simulation Approach”. The 5th International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC), September 23-25, Ayutthaya, Thailand, pp.  263–266.

 

[5] Hamontree, C. (2015). Solving Permutation Flowshop Scheduling Problem with Hybrid Algorithm in a Sheet Metal Manufacturing. The 5th International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC), September 23-25, Ayutthaya, Thailand, pp.  267–270.

 

[6] Hamontree, C., Ouelhadj, D., and Beullens, P. (2012). “Coordination single buyer-supplier with vendor managed inventory from the net present value perspective”. 4th International Conference on Applied Operational Research, pp. 136-144, Bangkok, Thailand.

 

[7] Yodnil, K., Pimsakul, S., Hamontree, C. (2015). Spare Parts Management with Simulation Technique A Case study: Transportation Service Company. The 5th International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC), 2015. pp.  259–262.

 

[8] Hamontree, C. (2015). Performance Analysis of Dispatching Rules for Job Shop Manufacturing System with Simulation Approach. The 5th International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC), 2015. pp. 263–266.

 

[9] Hamontree, C. (2015). Solving Permutation Flowshop Scheduling Problem with Hybrid Algorithm in a Sheet Metal Manufacturing. The 5th International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC), 2015. pp. 267–270.

 

[10] Hamontree, C., Ouelhadj, D., and Beullens, P. (2012). Coordination single buyer-supplier with vendor managed inventory from the net present value perspective. 4th International Conference on Applied Operational Research, Bangkok, Thailand.

 

[11] เชาวลิต หามนตรี และ ยุทธชัย บรรเทิงจิตร “การกำหนดตารางผลิต โดยใช้วิธีฮิวริสติกร่วมกับเจเนติกอัลกอริทึม กรณีศึกษา แผนกโลหะแผ่นในโรงงานเครื่องจักรอัตโนมัติ”, การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, ตุลาคม 2550.

Please reload

Catagory
Please reload

Research Area
Please reload

Quick Links
Please reload

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 02-329-8339 โทรสาร. 02-329-8340

  • Facebook Social Icon
  • Grey Facebook Icon
IE KMTL Logo