ผศ.ดร.เชาวลิต หามนตรี

Asst.Dr. Chaowalit Hamontree

Education

· Ph.D. (Logistics and Supply chain)

 University of Portsmouth, UK

· MSc (Logistics and Optimisation)

 University of Portsmouth, UK

· วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ

· วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

Research Interest

· Logistics and Supply Chain Management

· Distribution, Transporta...

ผศ.ดร.วิภู ศรีสืบสาย

Asst.Prof.Dr. Wipoo Sriseubsai

Education 

· Ph.D. (Plastics Engineering)

 University of Massachusetts Lowell, USA

· M.S. (Plastics  Engineering)

 University of Massachusetts Lowell, USA

· วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

· วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Research Interest

· Plastics Design and Manufacturing

· Plastics Inject...

ผศ.ดร.นิรันดร์ พิสุทธอานนท์

Asst.Prof.Dr. Nirand Pisutha-Arnond

Education

· Ph.D. (Materials Science and Engineering)

University of Michigan, USA

· B.S. (Materials Science and Engineering)

Northwestern University, USA

Research Interest

· Computational Materials Science

· Materials Modelling and Theory Developments

· Atomic and Molecular Simulations

· Development in Numerical Methods

Contact 

โทรศัพท์:  02-329-8339 ต่...

ผศ.ดร.มนัสชนก จงประสิทธิ์พร

Asst.Prof.Dr. Manutchanok Jongprasithporn

Education

Ph.D. (Industrial and Systems Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University, USA

M.S. (Industrial and Systems Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University, USA

M.S. (Industrial Engineering), Clemson University, USA

วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ

วศ.บ. (วิศ...

ผศ.ดร.รณน เจียรตระกูล

Asst.Prof.Dr. Ranon Jientrakul

Education

· วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง

·M.S. Industrial & Systems Engineering, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA

· วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง

Research Interest

· Automation System

· Manufacturing System

Contact

โทรศัพท์: 02-329-8339 ต่อ 119

Email: ranon.ji@kmitl.ac....

ผศ.ดร.ภาสุ พูนภักดี

Asst.Prof.Dr. Pasu Poonpakdee

Education

· Ph.D. (Computer Science)

University of Reading, UK

· MSc (Software Engineering) University of Portsmouth, UK

· วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Research Interest

· Software Application for Industrial

· Industry 4.0

· Blockchain Technology

· Epidemic (Gossip) Protocols

· Extreme-Scale Network Systems

Contact

โทรศัพท์: 02-329-8339

Email: pasu.p...

ดร.พชรพล ตัณฑวิรุฬห์

Dr. Phacharaphon Tunthawiroon

Education

· Ph.D. (Materials Processing) Tohoku University, Japan

· วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

· วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

Research Interest

·Development of heat resistant alloys, (Fe, Co- based alloys)

· Oxidation and Corrosion

· High Temperature Fatigue (Iso-thermal and Thermo-mechanical fatigue)

...

ดร.นพดล สุกแสงปัญญา

Dr. Nobphadon Suksangpanya

Education

• Ph.D. (Civil Engineering, Materials Engineering major) Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA
• MSE (Civil Engineering, Materials Engineering major) Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA
• วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับสอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าค...

ดร.จรสวรรณ โกยวานิช

Dr. Jarotwan Koiwanit

Education

· Ph.D. (Industrial Systems Engineering) University of Regina, Canada

· วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

· วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Research Interest

· Quality management and statistical quality control

· Risk assessment

· Life cycle assessment (LCA) together with LCA tools

· Carbon dioxide (CO2) capture processes
· Innovation
· Air...

Dr. Jonathan David Sands

Education

· MSci Mathematical Engineering  University of Birmingham, UK

· PhD Hydrogen, Fuel Cells & Their Applications  University of Birmingham, UK

Research Interest

·Solid oxide fuel cells

·Nonlinear dynamics

·Modelling & simulation

Contact

โทรศัพท์: +66 98 946 7010

Email: jonathan.sa@kmitl.ac.th

Publications
[1] Negative Differential Resistance and Steady State Multiplicity in Solid Oxide Fu...

Please reload

Catagory
Please reload

Research Area
Please reload

Quick Links
Please reload

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 02-329-8339 โทรสาร. 02-329-8340

  • Facebook Social Icon
  • Grey Facebook Icon
IE KMTL Logo