นายกำธร สุขพิมาย


นายกำธร สุขพิมาย

Mr. Kamtorn Sukpimai

เจ้าหน้าที่วิจัย

Contact

Email: kskamtor@kmitl.ac.th

โทร: 02-329-8339 ต่อ 123


Catagory
Research Area
No tags yet.
Quick Links

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 02-329-8339 โทรสาร. 02-329-8340

  • Facebook Social Icon
  • Grey Facebook Icon
IE KMTL Logo