ผศ.ดร.มนัสชนก จงประสิทธิ์พร


ผศ.ดร.มนัสชนก จงประสิทธิ์พร

Asst.Prof.Dr. Manutchanok Jongprasithporn

Education

Ph.D. (Industrial and Systems Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University, USA

M.S. (Industrial and Systems Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University, USA

M.S. (Industrial Engineering), Clemson University, USA

วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง

Research Interest

· Human Factors Engineering and Ergonomics · Slip and Fall Accident/Training, Human Gait · Biomechanical Engineering · Wireless and Wearable · Activity Monitor Sensors · Safety Engineering

Contact

โทรศัพท์: 02-329-8339 ต่อ 222

E-mail: kjmanutc@kmitl.ac.th , mjongpra@gmail.com

Publications

[1] Schulz, B.W., Jongprasithporn M., Hart-Hughes, S.J., and Bulat, T. (2013). “Effects of Step Length, Age, and Fall History on Hip and Knee Kinetics and Knee Co-contraction During the Maximum Step Length Test,” Clinical Biomechanics, Oct; 28(8): 933-40.

[2] Laotaweesub, W., Yodpijit, N., Choomlucksana, J., & Jongprasithporn, M. (2018). “Enhancing Capacity Planning through Lean Principles and Simulation: A Case Study of a Local Hospital in Thailand.” KMUTNB Int J Appl Sci Technol, Vol. 11, No.2, pp. 117–125, 2018

[3] Junsupasen S., Pongyart W., Jongprasithporn M., Yodpijit N., (2018). “Low Frequency Noise Reduction with Active Noise Control in Laboratory Settings.” KMUTNB Int J Appl Sci Technol, Vol. 11, No. 1, pp. 39–44, 2018.

[4] Jongprasithporn, M., Yodpijit, N., Chanaroon, T., Paiboonrattanakorn, T., and Sittiwanchai, T. (2018). “Design and Development of a Prototype for Measuring Range of Motion.” IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management 2018-December

[5] Jongprasithporn, M., Yodpijit, N., Pinitlertsakun, J., Siriwatsopon, J., Guerra, G., and Sittiwanchai, T. (2018). “Human Factors Approach for Powered Transfemoral Prostheses Conceptual Design.” IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management 2018-December

[6] Jongprasithporn, M., Yodpijit, N., Guerra, G., and Khawnuan, U. (2018). “Evaluation of Activation Function Capability for Intent Recognition and Development of a Computerized Prosthetic Knee.” IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management 2018-December

[7] Pawthaisong, K., Jongprasithporn, M., Vongpisal, C., & Yodpijit, N. (2018). “Risk assessment among Thai and foreign workers in construction companies.” IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management 2018- December

[8] Jongprasithporn, M., Yodpijit, N., Halligan, K., Sittiwanchai, T. (2019). “Designing and developing a prototype of parents and teachers communication application for early childhood.” Advances in Intelligent Systems and Computing 794, pp. 651-663.

[9] Auarmorn, Y., Yodpijit, N., Jongprasithporn, M. (2019) “Designing and creating a prototype of robotic skeleton systems for computerized lower limb prosthesis.” Advances in Intelligent Systems and Computing 794, pp. 887-898.

[10] Yodpijit, N., Jongprasithporn, M., Maneewong, P., Faksang, N., Sittiwanchai, T. (2019). “Biomechanical models of computerized prosthetic leg.” Advances in Intelligent Systems and Computing 794, pp. 982-993.

[11] Yodpijit, N., Jongprasithporn, M., Khawnuan, U., Sittiwanchai, T., Siriwatsopon, J. (2019). “Human-centered design of computerized prosthetic leg: A questionnaire survey for user needs assessment.” Advances in Intelligent Systems and Computing 794, pp. 994-1005.

[12] Jongprasithporn, M., Sunkarat, W., Homsai, T., Sittiwanchai, T., Yodpijit, N. (2018). “The performance improvement of look-alike sound-alike drug pre-dispensing.” MATEC Web of Conferences 192,01051

[13] Yodpijit, N., Jongprasithporn, M., Saengmanee, S., Suriyapen, P., Imsamran, W., Chaiwerawattana, A., Younghorkijphaisarn, S., Choosanit, P. (2018). Proceedings - 2018 4th International Conference on Control, Automation and Robotics, ICCAR 2018, April, 2018 pp. 509-513

[14] Yodpijit, N., Pongmit, K., Sittiwanchai, T., Jongprasithporn, M. (2018). “Designing a 3D human movement analysis system.” 2017 IEEE 3rd International Conference on Engineering Technologies and Social Sciences, ICETSS 2017, 2018-January, pp. 1-5

[15] Yodrux, A., Yodpijit, N., Jongprasithporn, M. (2018). “Stress and displacement analysis of dental implant prosthetics by 3-D finite element method.” 2017 IEEE 3rd International Conference on Engineering Technologies and Social Sciences, ICETSS 2017, 2018-January, pp. 1-5

[16] Yodpijit, N., Jongprasithporn, M., Pongmit, K., Sittiwanchai, T. (2018). “ A low-cost portable 3D human motion analysis system: An application of gait analysis.” IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 2017-December, pp. 1164-1168

[17] Jongprasithporn, M., Martsri, A., Phuangkaew, S., Yeamma, W., Yodpijit, N. (2018). “Environmental analysis of biomass power plants for sustainability in Thailand.” IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 2017-December, pp. 1222-1226

[18] Jongprasithporn M., Yodpijit N., Srivilai R., and Pongsophane P. (2017). “A smartphone-based real-time simple activity recognition.” The 3rd International Conference on Control, Automation and Robotics, Nagoya, Japan, April 22-24, 2017.

[19] Yodpijit N., Sittiwanchai T., and Jongprasithporn M. (2017). “The Development of Artificial Neural Networks (ANN) for Falls Detection.” The 3rd International Conference on Control, Automation and Robotics, Nagoya, Japan, April 22-24, 2017.

[20] Yodpijit N., Tavichaiyuth N., Songwongamarit C., Jongprasithporn M., and Sittiwanchai T. (2017). “The use of Smartphone for Gait Analysis.” The 3rd International Conference on Control, Automation and Robotics, Nagoya, Japan, April 22-24, 2017.

[21] Petterson M.J., Jongprasithporn M. and Carey S.L. (2015). “Evaluation of Fall Recovery and Gait Adaptation to Tripping Perturbations,” Biomedical Engineering Society, Tampa Convention Center, Tampa, FL, USA, Oct 7-10, 2015.

[22] Petterson M.J., Jongprasithporn M. and Carey S.L. (2015). “Gait Adaptations to Unexpected Drop-Away Flooring Perturbations,” 39th Annual meeting of the American Society of Biomechanics, Columbus, Ohio, USA, August 5-8, 2015.

[23] Petterson M.J., Jongprasithporn M. and Carey S.L. (2015). “Evaluation of Fall Recovery and Gait Adaptation to Medial and Lateral Gait Perturbations,” Proceedings to the 52nd Annual Rocky Mountain Bioengineering Symposium an International Society of Automation Symposium (ISA), University of Utah, Salt Lake City, UT, USA, April 10-12, 2015

[24] Jongprasithporn M. and Schulz, B.W. (2013). “Circumventing thigh soft tissue artifact via shank cluster referencing of knee joint centers,” 37th Annual meeting of the American Society of Biomechanics, Omaha, Nabraska, USA, Septemper 4-7, 2013.

[25] Schulz, B.W., Jongprasithporn M., Hart-Hughes, S.J., and Bulat, T. (2013). “The point of minimum toe clearance on the shoe is closer to the toe tip at faster gait speeds and more lateral on surfaces with obstacles,” 37th Annual meeting of the American Society of Biomechanics, Omaha, Nabraska, USA, Septemper 4-7, 2013.

[26] Jongprasithporn, M. and Lockhart, T.E. (2012). “The Effects of Hazardous Slip on Upper Extremity Kinematics,” Proceedings to the XXIVth Annual International Occupational Ergonomics and Safety Conference 2012, Florida, USA, June 7-8, 2012.

[27] Lockhart, T.E., Yeoh, H. T., Soangra, R., Jongprasithporn, M., Zhang, J., Wu, X., and Ghosh, A. “Non-invasive fall risk assessment in community dwelling elderly with wireless inertial measurement units,” Proceedings to the 49th International ISA Biomedical Sciences Instrumentation Symposium 2012, Blacksburg, VA, USA, March 22-24, 2012.

[28] Jongprasithporn, M., Lockhart, T.E., and Yodpijit, N. (2011). “The Age-Related Effect on Slip Severity and Response Time During Slip Perturbations,” Proceedings to the XXIIIrd Annual International Occupational Ergonomics and Safety Conference 2011, Baltimore, Maryland, USA, June 9-10, 2011.

[29] Jongprasithporn, M., Yodpijit, N., and Lockhart, T.E. (2009). “Slips, Trips, and Falls Training for Delivery Workers,” Proceedings to the XXIst Annual International Occupational Ergonomics and Safety Conference 2009, Dallas, Texas, USA, June 11-12, 2009., p163-166.

[30] Yodpijit, N., Jongprasithporn, M., Lockhart, T.E. (2009). “Revised Horizontal Working Area for Southern Thai Population,” Proceedings of the XXIst Annual International Occupational Ergonomics and Safety Conference 2009, Dallas, Texas, USA, June 11-12, 2009. p.142-144.

[31] Jongprasithporn, M., Limnararat, S., Jongprasithporn, S, and Yodpijit, N. (2004). “Activity-Based Costing: A Case Study of Manufacturing Motorcycle Front and Rear Sprockets,” Proceedings of the 34th International Conference on Computers and Industrial Engineering, San Francisco, CA, USA, November 14-16, 2004.

[32] Jongprasithporn, M., Limnararat, S., Jongprasithporn, S, and Yodpijit, N. (2004) “Determination of Overall Efficiency Equipment in a Plastic Injection Factory,” Proceedings of the 2004 IIE Annual Research Conference, Houston, TX, USA, May 15-19, 2004.

[33] Jongprasithporn, M., Limnararat, S., and Yodpijit, N., (2004) “Finding Machine Effectiveness in a Small Manufacturing Company,” Proceedings of the 33rd International Conference on Computers and Industrial Engineering, Cheju, Korea, March 25-27, 2004.

[34] Jongprasithporn, M., Attavanich, P., Jongprasithporn, S., and Yodpijit, N. (2004) “Labor Productivity Improvement in an Automobile Manufacturing Company: A Case Study,” Proceedings of the 33rd International Conference on Computers and Industrial Engineering, Cheju, Korea, March 25-27, 2004.

[35] Jongprasithporn, S., and Jongprasithporn, M. 2004. “Productivity Improvement by Assignment Method with Line Balancing Process: A Case Study the Garment Industry,” Proceedings of the 9th Annual International Conference on Industrial Engineering Theory, Applications, and Practice, November 27-30, 2004. University of Auckland, New Zealand.

[36] Jongprasithporn, M., and Limnararat, S. 2004. “Productivity Improvement by Reducing Waste Time and Defects in Process” Proceedings of the 3rd PSU Engineering Conference (PEC-3), December 8-9, 2004. Prince of Songkhla University, HatYai, Songkhla, Thailand.

[37] Jongprasithporn, S., Somboonaumnajseri, A., and Jongprasithporn, M. 2003. “Design and Planning the Preventative Maintenance System for Pipeline Conveying of Concrete Pump Division” Proceedings of the 8th Annual International Conference on Industrial Engineering Theory, Applications, and Practice, November 10-12, 2003. Las Vegas, NV, USA.

[38] ดร.มนัสชนก จงประสิทธิ์พร, รศ. พรศักดิ์ อรรถวานิช, ปวีณา ผ่องโสภา และ รวิพร ศรีวิไล 2558. “การพัฒนาแอพพลิเคชั่นตรวจจับความเร่งเชิงเส้นระหว่างการเคลื่อนไหวร่างกาย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เวอร์ชั่นภาษาไทย”, ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก, 1(2), กรกฎาคม-ธันวาคม

#AllAreas #HumanFactorsandErgonomics

Catagory
Research Area
No tags yet.
Quick Links