ผศ.ดร.รณน เจียรตระกูล


ผศ.ดร.รณน เจียรตระกูล

Asst.Prof.Dr. Ranon Jientrakul

Education

· วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง

·M.S. Industrial & Systems Engineering, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA

· วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง

Research Interest

· Automation System

· Manufacturing System

Contact

โทรศัพท์: 02-329-8339 ต่อ 119

Email: ranon.ji@kmitl.ac.th

Publication

[1] R. Jientrakul, S. Limnararat, C. Yuangyai, W. Srisuebsai, P. Chotiprayanakul, “Investigating of human-robot collaboration in a mixed-reality tele-sandblasting maintenance system,” 16th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference, Ho Chi Minh City, Vietnam, December 8–11, 2015.

[2] Jientrakul R.; Yuangyai C.; Chotiprayanakul P.; Limnararat S.; “Multiple-Performance Optimization for Human-Robot Collaboration: a Translation Motion in a Tele-Sandblasting Maintenance System”, 6th International Conference on Industrial Engineering and Operations Management”, Kuala Lumper, Malaysia, March 8-10, 2016

[3] R. Jientrakul, C. Yuangyai, “Minimizing multi-stage system variation using Kalman filter for a tele-sandblasting system,” IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology (ICMIT), Bangkok, pp. 133–138, 2016.

[4] R. Jientrakul, C. Yuangyai, C.Y. Cheng, P. Chotiprayanakul, S. Limnararat, “Investigating multiple human performance measures in teleoperation task: A translation task in a tele‐sandblasting maintenance system,” Hum. Factors and Ergonomics in Manufacturing and Service Industries, vol. 18, no. 3, pp. 104–116, Dec. 2017. ientrakul R., Chotiprayanakul P.; “Accuracy Improvement in Two-Dimensional Coordinate Mapping: A Parallel Robot for Engineering Laboratory”, 2017 International Symposium on Multimedia and Communication Technology, Ayutthaya, Thailand, August 23 – 25, 2017

[5] Jientrakul R., Chotiprayanakul P.; “Accuracy Improvement in Two-Dimensional Coordinate Mapping: A Parallel Robot for Engineering Laboratory”, 2017 International Symposium on Multimedia and Communication Technology, Ayutthaya, Thailand, August 23 – 25, 2017

[6] Jientrakul R., Attavanish P., Chotiprayanakul P., Limnararat S., Yuangyai C.; “Variation Minimization in Tele-Sandblasting System: The Effect of Human Arm Movement Error ”, The 4th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST 2018), Phuket, Thailand, July 2018.

#Automation #AllAreas

Catagory
Research Area
No tags yet.
Quick Links