ผศ.ดร.รณน เจียรตระกูล

 

ผศ.ดร.รณน เจียรตระกูล

Asst.Prof.Dr. Ranon Jientrakul

 

Education

· วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง

·M.S. Industrial & Systems Engineering, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA

· วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง

 

Research Interest

· Automation System

· Manufacturing System

 

Contact

โทรศัพท์: 02-329-8339 ต่อ 119

Email: ranon.ji@kmitl.ac.th

 

Publication

[1] R. Jientrakul, S. Limnararat, C. Yuangyai, W. Srisuebsai, P. Chotiprayanakul, “Investigating of human-robot collaboration in a mixed-reality tele-sandblasting maintenance system,” 16th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference, Ho Chi Minh City, Vietnam, December 8–11, 2015.

 

[2] Jientrakul R.; Yuangyai C.; Chotiprayanakul P.; Limnararat S.; “Multiple-Performance Optimization for Human-Robot Collaboration: a Translation Motion in a Tele-Sandblasting Maintenance System”, 6th International Conference on Industrial Engineering and Operations Management”, Kuala Lumper, Malaysia, March 8-10, 2016

 

[3] R. Jientrakul, C. Yuangyai, “Minimizing multi-stage system variation using Kalman filter for a tele-sandblasting system,” IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology (ICMIT), Bangkok, pp. 133–138, 2016.

 

[4] R. Jientrakul, C. Yuangyai, C.Y. Cheng, P. Chotiprayanakul, S. Limnararat, “Investigating multiple human performance measures in teleoperation task: A translation task in a tele‐sandblasting maintenance system,” Hum. Factors and Ergonomics in Manufacturing and Service Industries, vol. 18, no. 3, pp. 104–116, Dec. 2017. ientrakul R., Chotiprayanakul P.; “Accuracy Improvement in Two-Dimensional Coordinate Mapping: A Parallel Robot for Engineering Laboratory”, 2017 International Symposium on Multimedia and Communication Technology, Ayutthaya, Thailand, August 23 – 25, 2017

 

[5] Jientrakul R., Chotiprayanakul P.; “Accuracy Improvement in Two-Dimensional Coordinate Mapping: A Parallel Robot for Engineering Laboratory”, 2017 International Symposium on Multimedia and Communication Technology, Ayutthaya, Thailand, August 23 – 25, 2017

 

[6] Jientrakul R., Attavanish P., Chotiprayanakul P., Limnararat S., Yuangyai C.; “Variation Minimization in Tele-Sandblasting System: The Effect of Human Arm Movement Error ”, The 4th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST 2018), Phuket, Thailand, July 2018.

Please reload

Catagory
Please reload

Research Area
Please reload

Quick Links
Please reload

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 02-329-8339 โทรสาร. 02-329-8340

  • Facebook Social Icon
  • Grey Facebook Icon
IE KMTL Logo