ผศ.ดร.นิรันดร์ พิสุทธอานนท์

 

ผศ.ดร.นิรันดร์ พิสุทธอานนท์

Asst.Prof.Dr. Nirand Pisutha-Arnond

 

Education

· Ph.D. (Materials Science and Engineering)

University of Michigan, USA

· B.S. (Materials Science and Engineering)

Northwestern University, USA

 

Research Interest

· Computational Materials Science

· Materials Modelling and Theory Developments

· Atomic and Molecular Simulations

· Development in Numerical Methods

 

Contact 

โทรศัพท์:  02-329-8339 ต่อ 203

E-mail: nirand.pi@kmitl.ac.th

 

Publications

[1] V. W. L. Chan, N. Pisutha-Arnond, K. Thornton, “Thermodynamic Relationships for Homogeneous Crystalline and Liquid Phases in the Phase-Field Crystal Model”, Computational Materials Science, 135, 205-213, 2017.

 

[2] V. W. L. Chan, N. Pisutha-Arnond, K. Thornton, “Phase-Field Crystal Model for a Diamond-Cubic Structure”, Physical Review E., 91, 053305, 2015.

 

[3] N. Pisutha-Arnond, V. W. L. Chan, M. Iyer, V. Gavini, K. Thornton K, “Classical Density Functional Theory and the Phase-Field Crystal Method Using a Rational Function to Describe the Two-Body Direct Correlation Function”, Physical Review E, 87, 013310, 2013.

 

[4] N. Pisutha-Arnond, V. W. L. Chan, K. R. Elder, K. Thornton, “Calculations of Isothermal Elastic Constants in the Phase-Field Crystal Model”, Physical Review B, 87, 014103, 2013.

 

[5] N. Pisutha-arnond, B. Yang, D. H. Lim, M. Asta, and K. Thornton, “Stability of strained thin films with interface misfit dislocations: A multiscale computational study” Thin Solid Films, 519:809, 2010.

Please reload

Catagory
Please reload

Research Area
Please reload

Quick Links
Please reload

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 02-329-8339 โทรสาร. 02-329-8340

  • Facebook Social Icon
  • Grey Facebook Icon
IE KMTL Logo