รศ.ดร.สกนธ์ คล่องบุญจิต

Assoc.Prof.Dr. Sakon Klongboonjit

Education

· Ph.D. (Mechanical  Engineering)

 University of Southern California, USA

· M.S. (Mechanical  Engineering)

 University of Southern California, USA

· M.S. (Computer and Engineering Management) Outstanding Award Assumption University, Thailand

· วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับสอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Research Interest

· C...

รศ.ดร.สิทธิพร พิมพ์สกุล

Assoc.Prof.Dr. Sittiporn Pimsakul

Education

· D.Eng. (Manufacturing Engineering) University of Michigan, USA

· M.Eng. (Manufacturing Engineering) Rochester Institute of Technology, USA

· วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Research Interest

· Productivity Improvement

· Lean Manufacturing and Service

· Logistics and Supply Chain Management

Contact 

โทรศัพท์: 02-329-8339 ต่อ 226

E-...

ผศ.ดร.สรรพสิทธิ์ ลิ่มนรรัตน์

Asst.Prof.Dr. Sunpasit Limnararat

Education

· Ph.D. (Industrial Engineering)

 University of New South Wales, Australia

· M.Eng. (Systems Engineering)     

 Royal Melbourne Institute of Technology, Australia

· วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  เกียรตินิยมอันดับสอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Research Interest

· Feasibility Analysis for Engineering Project

· Manuf...

ผศ.ดร.อุดม จันทร์จรัสสุข

Asst.Prof.Dr. Udom Janjarassuk

Education

· Ph.D. (Industrial  Engineering)

 Lehigh University, USA

· M.Eng. (Industrial  Engineering)

 Lehigh University, USA

· วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Research Interest

· Stochastic Programming

· Computational Optimization

· Discrete-Event Simulation

Contact 

โทรศัพท์: 02-329-8339 ต่อ 228

E-mail: kjudom@yahoo.com

Publicati...

ผศ.ดร.เชาวลิต หามนตรี

Asst.Dr. Chaowalit Hamontree

Education

· Ph.D. (Logistics and Supply chain)

 University of Portsmouth, UK

· MSc (Logistics and Optimisation)

 University of Portsmouth, UK

· วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ

· วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

Research Interest

· Logistics and Supply Chain Management

· Distribution, Transporta...

Please reload

Catagory
Please reload

Research Area
Please reload

Quick Links
Please reload

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 02-329-8339 โทรสาร. 02-329-8340

  • Facebook Social Icon
  • Grey Facebook Icon
IE KMTL Logo