นางสาวรุ่งนภา อินทร์มีศรี

Ms. Rungnapa Inmesri

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Contact

โทรศัพท์: 02-329-8339 ต่อ 0

Email:  kirungna@kmitl.ac.th

นางสาวธันย์นิชา สินเกียรติวรกุล

Ms. Thunnicha Sinkriatvrakun

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Contact

Email: ktmayure@kmitl.ac.th

โทร: 02-329-8339 ต่อ 124

นายกำธร สุขพิมาย

Mr. Kamtorn Sukpimai

เจ้าหน้าที่วิจัย

Contact

Email: kskamtor@kmitl.ac.th

โทร: 02-329-8339 ต่อ 123

นายสิทธิชัย บุญกิจ

Mr. Sittichai Boonkit

ช่างเทคนิค

Contact

Email: auto17@hotmail.com

โทร: 02-329-8339 ต่อ 123

Please reload

Catagory
Please reload

Research Area
Please reload

Quick Links
Please reload

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 02-329-8339 โทรสาร. 02-329-8340

  • Facebook Social Icon
  • Grey Facebook Icon
IE KMTL Logo