ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 02-329-8339 โทรสาร. 02-329-8340

 • Facebook Social Icon
 • Grey Facebook Icon

Industrial Engineering and Digital Management Systems

Bachelor of Engineering

PROGRAM OVERVIEW

Major

B.Eng. (Industrial and Management System Engineering)

Tuition Fee

90,000 THB/Semester*

Length of Study

4 years

Curriculum Design

Future/advanced manufacturing

Language

English

Exchange

Exchange program with renowned 
   universities in UK and Asia

ADMISSION

Process

The admission process starts from November. IMSE classes will begin in August of the following year.

Requirement

 • High-school transcript

 • 1 standardized test (SAT/ACT/IB/GAT/PAT)

 • 1 English proficiency test (TOEFL/IELTS/IB) for a non-native English speaker

 • 1 personal statement

 • 2 letters of recommendation

 

CURRICULUM

IMSE_Skills.png
 

COURSES

Science and Mathematics

 • Physics 1 and 2

 • Numerical Methods

 • Operations Research

 • Chemistry

 • Probability and Statistics

 • Introduction to Calculus

 • Advanced Calculus

 • Differential Equation and Linear Algebra

Engineering Fundamentals

 • Introduction to Engineering Programming

 • Engineering Drawing

 • Engineering Mechanics

 • Engineering Materials

Industrial Engineering Fundamentals

 • Intelligent Device and Digitals Systems

 • Process Analysis and Redesign

 • Engineering Economy

 • Discrete Event Simulation

 • Introduction to Database Design and Implementation

 • Computer and Information Technology for Industrial Engineering

 • Production Planning and Control

 • Automation Systems

 • Project Management

 • Cost Analysis and Management

COURSES

Industrial Modelling and Analytics

 • Data Science and Data Analytics

 • Supply Chain Modelling

 • Manufacturing Logistics and Warehouse Management

 • Decision Modelling and Risk Analysis

 • Artificial Intelligence in Industrial Engineering

 • Human Factors in Engineering and Design

 • Quality Engineering

Electives

 • Supply Chain Strategy

 • Facility Layout and Location

 • Technology Management Strategy

 • New Product Management

 • Service Innovation Management

 • Quality Planning and Management

 • Management System Sustainability

 • Energy and Environmental Management

 • Health Care Engineering

 • Human Interaction and Service System

 • Financial Modeling

 • Windows Application Development for Industrial

 • Web Application Development for Industrial

 • Modern Manufacturing Process

 • Industrial Robot

 • Nanotechnology and Nanosensors

 

ROADMAP

FRESHMEN

Fall

 • Physics 1

 • Introduction to Calculus

 • Chemistry

 • Introduction to Engineering Programming

 • Engineering Materials

 • (ESL) Academic Listening and Speaking

 • (GenEd Elective): Interpretation and Argument

Winter

 • Physics 2

 • Advanced Calculus

 • Engineering Drawing

 • Engineering Mechanics

 • (ESL) Academic Reading and Writing

 • (GenEd Elective): Innovative Communication

 • (GenEd Elective)

 
IE KMTL Logo