top of page

IE-KMITL

Bilingual Camp

2020

ข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมค่าย

การลงทะเบียน

 • เวลา: ตั้งแต่ 8.00 น.

 • สถานที่: ชั้น 1 "อาคาร 12 ชั้น" คณะวิศวกรรมศาสตร์ (อยู่ติดกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)

การแต่งกาย

วันที่ 12

 • เสื้อสีดำ

 • กางเกงขายาว

 • รองเท้าผ้าใบ

วันที่ 13

 • ชุดพร้อมเปียก 1 ชุด

 • ชุดเปลี่ยน 1 ชุด

วันที่ 14 (เยี่ยมชมโรงงาน)

 • แต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ต (แขนสั้นหรือยาวก็ได้) รัดกุม

 • สวมกางเกงขายาว

 • สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้าผ้าใบ ทั้งผู้ชายและผู้หญิง

 • งดเว้นการสวมรองเท้าแตะ รองเท้าส้นสูง รองเท้าที่เห็นนิ้วเท้าและส้นเท้า

 • ถ้าเครื่องแต่งกายไม่ถูกต้องทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมโรงงานมาในครั้งนี้

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • หมอน

 • ผ้าห่ม

 • ชุดนอน 2 คืน

 • รองเท้าแตะ

 • อุปกรณ์อาบนำ้

 • ผ้าเช็ดตัว

 • ยารักษาโรคประจำตัว

ทำไมต้องมาค่าย

 • เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 • เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

 • ผลการดำเนินกิจกรรมในค่ายสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของ Portfolio เพื่อใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อในรอบ TCAS 1/1 ได้

กิจกรรม

SAT 12

 • เรียนรู้การออกการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAD)

 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ (CAM)

SUN 13

 • เรียนรู้การขึ้นรูปชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยการใช้เครื่อง 3D Printer

 • เรียนรู้การจำลองสถานการณ์การผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ (Simulation for Manufacturing)

MON 14

 • เยี่ยมชมโรงงาน (สำหรับผู้สนใจ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่อยู่ในกลุ่ม EP

หรือ

 • เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหลักสูตรภาษาไทย

 • มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป

 • มีเกรดในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 3.00

ลงทะเบียน

1

เตรียมข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

 1. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) (รวมเป็น 1 ไฟล์)

 2. ผลงานอื่นๆเช่น Portfolio (รวมเป็น 1 ไฟล์)

ท่านสามารถใช้ https://smallpdf.com/ ในการรวมไฟล์ 

โอนค่าสมัครจำนวน 500 บาท มาที่ 

ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สจล.
เลขที่บัญชี 693-0-14397-9

(หากมีประเด็นใดๆที่ทำให้ไม่สามารถมาค่ายได้ ทางผู้จัดจะโอนเงินค่าสมัครคืนให้)

2

3

กรอกใบสมัคร

(ขณะนี้ระบบได้ปิดรับสมัครแล้ว)

Camp Registration

ติดต่อ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรม IE-KMITL Bilingual Camp ติดต่อ

คุณอ้อ 099-496-1526

bottom of page