รับสมัคร อาจารย์ 2 อัตรา

ภาควิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 19 มิถุนายน 2563

 ขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ ดร.พลชัย โชติปรายนกุล (หัวหน้าภาค)

Tel : 087-551-6251

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 02-329-8339 โทรสาร. 02-329-8340

  • Facebook Social Icon
  • Grey Facebook Icon
IE KMTL Logo